Informační systém MU
DOKULIL, Miloš. L'entendement cartésien vu a travers le prisme de la philosophie de J. Locke: La clé. In L'esprit cartésien: Quatrieme centenaire de la naissance de Descartes. 1. vyd. Paris: J. Vrin, 2000. s. 921-924.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název L'entendement cartésien vu a travers le prisme de la philosophie de J. Locke: La clé
Název česky Karteziánské vnímání nahlížené prismatem filosofie J. Locka: Klíč slov k duši
Název anglicky The Cartesian Understanding in the Philosophy of J. Locke: The Key of Words to the Soul
Autoři DOKULIL, Miloš (203 Česká republika, garant).
Vydání 1. vyd. Paris, L'esprit cartésien: Quatrieme centenaire de la naissance de Descartes, s. 921-924, 2000.
Nakladatel J. Vrin
Další údaje
Originální jazyk francouzština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 60300 6.3 Philosophy, Ethics and Religion
Stát vydavatele Francie
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Fakulta informatiky
Klíčová slova anglicky Descartes; Locke; soul; perception; language; dubito; tabula rasa; metaphysical dualism; God; Morality; cogito; self; Spirituality; Trinity; understanding; intuition; knowledge; thinking
Štítky cogito, Descartes, dubito, God, intuition, Knowledge, Language, lOCKE, metaphysical dualism, morality, perception, self, soul, spirituality, tabula rasa, thinking, Trinity, understanding
Příznaky Mezinárodní význam
Změnil Změnil: prof. PhDr. Ing. Miloslav Dokulil, DrSc., učo 1013. Změněno: 22. 2. 2008 12:23.
Anotace
Les deux penseurs sont unis par le concept d'idée aussi bien que par le schéma triadique des spheres d'etre (le moi, Dieu, le monde), aussi que par les trois manieres de réaliser la connaissance. Locke est plus proche du cartésianisme que ne le laisseraient entendre les "ismes" greffés sur les deux courants de leur temps. Locke devient le précurseur des Lumieres.
Anotace česky
Oba myslitele spojuje koncept ideje zrovna tak jako trojčlenné schéma sfér bytí (já, Bůh, svět), a právě tak tři způsoby, jak uskutečňovat poznání. Locke je blíž ke karteziánství, než to připouštějí "ismy" obou proudů tehdejšího času. Locke se stává předchůdcem osvícenství.
Anotace anglicky
Both thinkers are connected by the concept of "idea", the triadic scheme of being (self, God, world), as well as by three wasy of knowledge. Locke is nearer to Cartesianism than it is acknowledged by the "isms" of the time. Locke is a leading precursor of the Enlightenment.
Zobrazeno: 22. 2. 2024 11:53