EN

Central Europe as a Bridge on an Unsettled Exponential into a Simplistic World?

DOKULIL, Miloš. Central Europe as a Bridge on an Unsettled Exponential into a Simplistic World? In ICCEES. 1. vyd. Helsinki, Finland: ICCEES Internat. Information Centre, 2000. s. 100. ISBN 951-707-094-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Central Europe as a Bridge on an Unsettled Exponential into a Simplistic World?
Název česky Střední Evropa jako most na nejisté exponenciále do simplistního světa?
Autoři DOKULIL, Miloš (203 Česká republika, garant).
Vydání 1. vyd. Helsinki, Finland, ICCEES, s. 100-100, 2000.
Nakladatel ICCEES Internat. Information Centre
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor Political science
Stát vydavatele Finsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Fakulta informatiky
ISBN 951-707-094-2
Klíčová slova anglicky Central Europe; historical periods in 19th and 20th centuries; bridge between the West and the East; globalization; social optimisation; individual justice; dialetheism
Štítky Central Europe, dialetheism, globalization, individual justice, social optimisation
Změnil Změnil: prof. PhDr. Ing. Miloslav Dokulil, DrSc., učo 1013. Změněno: 18. 2. 2008 17:28.
Anotace
Attitudes toward life and its values change more rapidly now than ever. We should not overlook the growing gap between the cultural and material wellbeing on one hand, and its underdeveloped potential users. Within this context, "Central Europe" is not a geographical concept. As a 4D unit, it is not stable either. After 1918, in socially destabilized conditions, Czechoslovakia tried to practise a policy as a certain East West political and security "bridge" (E. Beneš). Important economic, cultural, political, educational, technological etc., effects of globalisation on the life in the contemporary Czech Republic have been given due analysis in the text. We cannot easily cope with our problems of social optimisation and individual justice when no "dialetheism" makes us cautious enough.
Anotace česky
Postoje k životu a k jeho hodnotám se teď mění rychleji než dřív. Roste předěl mezi kulturním a materiálním blahobytem na jedné straně, a jeho ne dost k podílu na něm disponovanými uživateli. V tomto kontextu "Střední Evropa" není zeměpisným konceptem. Jako časoprostorová jednotka není ani stabilní. Po 1918 a v sociálně nestabilizovaných podmínkách se ČSR snažila praktikovat politiku jakéhosi "mostu" mezi Východem a Západem (E. Beneš). V textu byla věnována náležitá pozornost ekonomickým, kulturním, politickým, vzdělávacím, technologickým atd. účinkům globalizace na život v současné České republice. Jen obtížně se vyrovnáváme s prolbémy sociální optimalizace a individuální spravedlnosti, když nás žádný "dialetheismus" nenutí k větší opatrnosti.
VytisknoutZobrazeno: 26. 3. 2019 01:29

Další aplikace