CS

Central Europe as a Bridge on an Unsettled Exponential into a Simplistic World?

DOKULIL, Miloš. Central Europe as a Bridge on an Unsettled Exponential into a Simplistic World? In ICCEES. 1. vyd. Helsinki, Finland: ICCEES Internat. Information Centre, 2000. p. 100. ISBN 951-707-094-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Central Europe as a Bridge on an Unsettled Exponential into a Simplistic World?
Name in Czech Střední Evropa jako most na nejisté exponenciále do simplistního světa?
Authors DOKULIL, Miloš (203 Czech Republic, guarantor).
Edition 1. vyd. Helsinki, Finland, ICCEES, p. 100-100, 2000.
Publisher ICCEES Internat. Information Centre
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study Political science
Country of publisher Finland
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Informatics
ISBN 951-707-094-2
Keywords in English Central Europe; historical periods in 19th and 20th centuries; bridge between the West and the East; globalization; social optimisation; individual justice; dialetheism
Tags Central Europe, dialetheism, globalization, individual justice, social optimisation
Changed by Changed by: prof. PhDr. Ing. Miloslav Dokulil, DrSc., učo 1013. Changed: 18/2/2008 17:28.
Abstract
Attitudes toward life and its values change more rapidly now than ever. We should not overlook the growing gap between the cultural and material wellbeing on one hand, and its underdeveloped potential users. Within this context, "Central Europe" is not a geographical concept. As a 4D unit, it is not stable either. After 1918, in socially destabilized conditions, Czechoslovakia tried to practise a policy as a certain East West political and security "bridge" (E. Beneš). Important economic, cultural, political, educational, technological etc., effects of globalisation on the life in the contemporary Czech Republic have been given due analysis in the text. We cannot easily cope with our problems of social optimisation and individual justice when no "dialetheism" makes us cautious enough.
Abstract (in Czech)
Postoje k životu a k jeho hodnotám se teď mění rychleji než dřív. Roste předěl mezi kulturním a materiálním blahobytem na jedné straně, a jeho ne dost k podílu na něm disponovanými uživateli. V tomto kontextu "Střední Evropa" není zeměpisným konceptem. Jako časoprostorová jednotka není ani stabilní. Po 1918 a v sociálně nestabilizovaných podmínkách se ČSR snažila praktikovat politiku jakéhosi "mostu" mezi Východem a Západem (E. Beneš). V textu byla věnována náležitá pozornost ekonomickým, kulturním, politickým, vzdělávacím, technologickým atd. účinkům globalizace na život v současné České republice. Jen obtížně se vyrovnáváme s prolbémy sociální optimalizace a individuální spravedlnosti, když nás žádný "dialetheismus" nenutí k větší opatrnosti.
PrintDisplayed: 26/3/2019 01:31

Other applications