FIALA, Petr and Jiří HANUŠ. Koncil a česká společnost. Historické, politické a teologické aspekty přijímání II. vatikánského koncilu v Čechách a na Moravě (Council and the Czech Society. Historical, Political and Theological Aspects of Reception of Vatican II. in Bohemia and Moravia). 1st ed. Brno: (CDK) Centrum pro studium demokracie a kultury, 2000. 185 pp. ISBN 80-85959-75-5.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Koncil a česká společnost. Historické, politické a teologické aspekty přijímání II. vatikánského koncilu v Čechách a na Moravě
Name (in English) Council and the Czech Society. Historical, Political and Theological Aspects of Reception of Vatican II. in Bohemia and Moravia
Authors FIALA, Petr and Jiří HANUŠ.
Edition 1. vyd. Brno, 185 pp. 2000.
Publisher (CDK) Centrum pro studium demokracie a kultury
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50601 Political science
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14230/00:00003518
Organization unit Faculty of Social Studies
ISBN 80-85959-75-5
Changed by Changed by: prof. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., učo 12180. Changed: 20/2/2001 12:11.
Abstract
Koncil a česká společnost. Historické, politické a teologické aspekty přijímání II. vatikánského koncilu v Čechách a na Moravě
Abstract (in English)
Council and the Czech Society. Historical, Political and Theological Aspects of Reception of Vatican II. in Bohemia and Moravia
Links
GA409/00/0417, research and development projectName: Moravský katolicismus ve 20. století
Investor: Czech Science Foundation, Standard Projects
PrintDisplayed: 21/6/2021 12:49