JANČA, Marek, Vít KUDRLE, Vlastimil KŘÁPEK, Antonín TÁLSKÝ and Jan JANČA. Determination of rate constant of N+HMDSZ gas phase chemical reaction by means of EPR. In SAPP 13th Symposium Proceedings. Bratislava: MFF UK, 2001. p. 100-101. ISBN 80-223-1573-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Determination of rate constant of N+HMDSZ gas phase chemical reaction by means of EPR
Authors JANČA, Marek (203 Czech Republic), Vít KUDRLE (203 Czech Republic, guarantor), Vlastimil KŘÁPEK (203 Czech Republic), Antonín TÁLSKÝ (203 Czech Republic) and Jan JANČA (203 Czech Republic).
Edition Bratislava, SAPP 13th Symposium Proceedings, p. 100-101, 2001.
Publisher MFF UK
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 10305 Fluids and plasma physics
Country of publisher Slovakia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14310/01:00002884
Organization unit Faculty of Science
ISBN 80-223-1573-7
Tags International impact
Changed by Changed by: prof. Mgr. Vít Kudrle, Ph.D., učo 2560. Changed: 6. 6. 2008 13:31.
Abstract
Determination of rate constant of N+HMDSZ gas phase chemical reaction by means of EPR
Links
GP202/01/P106, research and development projectName: Studium plazmochemických procesů pomocí mikrovlnné a optické spektroskopie
Investor: Czech Science Foundation, Postdoctoral projects
GV106/96/K245, research and development projectName: Tvrdé a supertvrdé povlaky vytvořené nekonvenčními plazmovými procesy
Investor: Czech Science Foundation, Complex Projects
MSM 143100003, plan (intention)Name: Studium plazmochemických reakcí v neizotermickém nízkoteplotním plazmatu a jeho interakcí s povrchem pevných látek
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Intents
OC 527.20, research and development projectName: Plazmochemické depozice a plazmochemické opracování povrchu pevných substrátů
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, COST
VS96084, research and development projectName: Společné laboratoře pro aplikovanou fyziku plazmatu a plazmovou chemii na PřF a PedF MU, VA v Brně a ÚFP AV ČR v Praze
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Support to University Research Programmes
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
sapp01.zip   File version Kudrle, V. 10. 7. 2015

Rights

Right to read
 
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Marek Janča, učo 1843
  • a concrete person prof. Mgr. Vít Kudrle, Ph.D., učo 2560
  • a concrete person prof. RNDr. Jan Janča, DrSc., učo 29
  • a concrete person Mgr. Vlastimil Křápek, Ph.D., učo 3006
  • a concrete person doc. RNDr. Antonín Tálský, CSc., učo 436
Attributes
 
Print
Ask the author for author copy Displayed: 24. 7. 2021 12:08