Informační systém MU
ŠIKL, Radovan a Ivo ČERMÁK. Common sense a psychologické teorie. Československá psychologie: Časopis pro psychologickou teorii a praxi. Praha: Academia, 2000, roč. 54, č. 5, s. 444-449. ISSN 0009-062X.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Common sense a psychologické teorie
Název anglicky Common sense and psychological theories
Autoři ŠIKL, Radovan a Ivo ČERMÁK.
Vydání Československá psychologie: Časopis pro psychologickou teorii a praxi, Praha, Academia, 2000, 0009-062X.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Impakt faktor Impact factor: 0.295
Kód RIV RIV/00216224:14230/00:00004065
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
Klíčová slova anglicky common sense; psychological theories; theories of aggression
Štítky common sense, psychological theories, theories of aggression
Změnil Změnil: doc. PhDr. Petr Květon, Ph.D., učo 8622. Změněno: 22. 2. 2001 15:07.
Anotace
Autoři analyzují možnosti metodologického využití common sense ve vědecké psychologii. Využívají common sense jako nástroje kritického hodnocení teorií založených na experimentálním přístupu, což demonstrují na analýze tří vybraných teorií agrese. Rovněž naznačují, jak může common sense pomoci při tvorbě nových vědeckých teorií. Jejich snahou je představit common sense jako spolehlivou metodu vědeckého poznání, jejíž cílené využití při tvorbě nových a hodnocení existujících vědeckých psychologických teorií je velmi užitečné.
Anotace anglicky
The authors analyse the advantages of common sense as a methodological approach in scientific psychology. They suggest that common sense is useful tool for the critical evaluation of scientific theories, what they demonstrate by analysing of three selected theories of aggression on the common sense base. Common sense could be considered also as a methodological tool usable for constructing of psychological theories. The goal of presented article is to show that common sense is a reliable method of extending scientific knowledge.
Zobrazeno: 23. 7. 2024 01:55