ŠIKL, Radovan and Ivo ČERMÁK. Common sense a psychologické teorie (Common sense and psychological theories). Československá psychologie: Časopis pro psychologickou teorii a praxi. Praha: Academia, 2000, vol. 54, No 5, p. 444-449. ISSN 0009-062X.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Common sense a psychologické teorie
Name (in English) Common sense and psychological theories
Authors ŠIKL, Radovan and Ivo ČERMÁK.
Edition Československá psychologie: Časopis pro psychologickou teorii a praxi, Praha, Academia, 2000, 0009-062X.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Impact factor Impact factor: 0.295
RIV identification code RIV/00216224:14230/00:00004065
Organization unit Faculty of Social Studies
Keywords in English common sense; psychological theories; theories of aggression
Tags common sense, psychological theories, theories of aggression
Changed by Changed by: doc. PhDr. Petr Květon, Ph.D., učo 8622. Changed: 22/2/2001 15:07.
Abstract
Autoři analyzují možnosti metodologického využití common sense ve vědecké psychologii. Využívají common sense jako nástroje kritického hodnocení teorií založených na experimentálním přístupu, což demonstrují na analýze tří vybraných teorií agrese. Rovněž naznačují, jak může common sense pomoci při tvorbě nových vědeckých teorií. Jejich snahou je představit common sense jako spolehlivou metodu vědeckého poznání, jejíž cílené využití při tvorbě nových a hodnocení existujících vědeckých psychologických teorií je velmi užitečné.
Abstract (in English)
The authors analyse the advantages of common sense as a methodological approach in scientific psychology. They suggest that common sense is useful tool for the critical evaluation of scientific theories, what they demonstrate by analysing of three selected theories of aggression on the common sense base. Common sense could be considered also as a methodological tool usable for constructing of psychological theories. The goal of presented article is to show that common sense is a reliable method of extending scientific knowledge.
PrintDisplayed: 19/7/2024 05:06