ČERMÁK, Ivo. Kvalitativní výzkum v psychologii: problémy a výhledy. In Sborník z konference Kvalitativní výzkum ve vědách o člověku na prahu třetího tisíciletí. Brno: PsU AV ČR, Nakladatelství Albert, 2000.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Kvalitativní výzkum v psychologii: problémy a výhledy
Název anglicky Qualitative research in psychology: problems and perspectives
Autoři ČERMÁK, Ivo.
Vydání Brno, Sborník z konference Kvalitativní výzkum ve vědách o člověku na prahu třetího tisíciletí. 2000.
Nakladatel PsU AV ČR, Nakladatelství Albert
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 5.1 Psychology and cognitive sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
Klíčová slova anglicky Qualitative methodology; post-modern epistemology; feminine version of knowledge; transpersonal methodology; validity of qualitative research; tension and cooperation between qualitative and quantitative approach
Štítky feminine version of knowledge, post-modern epistemology, Qualitative methodology, transpersonal methodology, validity of qualitative research
Změnil Změnil: PhDr. Petr Květon, Ph.D., učo 8622. Změněno: 22. 2. 2001 15:21.
Anotace
Studie se zabývá obecnými metodologickými problémy kvalitativního výzkumu. Pozornost je věnována různým teoretickým perspektivám v kvalitativním výzkumu v psychologii: a) v postmodernistické epistemologii dochází ke zpochybnění metody jako nástroje poznání, b) feministické proudy obohacují metodologii o kontextuální a kulturou podmíněné vědění, c) transpersonální psychologie přináší témata, která zůstávají stranou zájmu vědecké komunity. Klíčovou otázkou je validita kvalitativního výzkumu, která je propracovávána z různých úhlů pohledu. Kontradikce mezi kvalitativní a kvantitativní metodologií je chápána jako falešná a neproduktivní způsob, jak porozumět člověku.
Anotace anglicky
The study is focused on general methodological problems of qualitative research. Some of relevant theoretical approaches linked with qualitative research are presented: post-modern epistemology, influence of feministic knowledge version to qualitative research in psychology, transpersonal methodology. Validity of qualitatively based findings is articulated as a key problem in qualitative research. Contradiction between qualitative and quantitative methodology in psychology is conceived as false and non-productive way how to understand human being.
Návaznosti
AV0Z7025918, záměrNázev: Základní výzkum v oblasti psychologie na mezioborovém základě, zejména v psychologii osobnosti, obecné psychologii a psychologii zdraví
VytisknoutZobrazeno: 21. 5. 2019 18:54