ČERMÁK, Ivo and Michal MIOVSKÝ. Je pro nás etický diskurz ve výzkumu jen prázdným pojmem? (Is the ethic discourse in the research only an empty word?). In Sborník z konference Kvalitativní výzkum ve vědách o člověku na prahu třetího tisíciletí. Brno: PsU AV ČR, Nakladatelství Albert, 2000.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Je pro nás etický diskurz ve výzkumu jen prázdným pojmem?
Name (in English) Is the ethic discourse in the research only an empty word?
Authors ČERMÁK, Ivo and Michal MIOVSKÝ.
Edition Brno, Sborník z konference Kvalitativní výzkum ve vědách o člověku na prahu třetího tisíciletí. 2000.
Publisher PsU AV ČR, Nakladatelství Albert
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Social Studies
Keywords in English Ethic discourse; researcher-participant relationship; the responsible of researcher; dialog; political and economic context of scientific research.
Tags dialog, Ethic discourse, researcher-participant relationship, the responsible of researcher
Changed by Changed by: doc. PhDr. Petr Květon, Ph.D., učo 8622. Changed: 22/2/2001 15:26.
Abstract
Autoři v příspěvku upozorňují na stále přehlížené téma etického diskurzu nejen ve výzkumu užívajícím kvalitativní metody, ale výzkumu v humanitních vědách obecně. Na příkladu role participanta ve výzkumu a vztahu výzkumníka k participantovi demonstrují složitost a citlivost jejich vzájemného vztahu, který bývá zanedbáván nejen při výuce metodologie, ale především pak ve výzkumné praxi. Autoři tak upozorňují na doposud málo diskutovaný problém zodpovědnosti výzkumníka ve vztahu k donátorovi výzkumu, k osobám které se výzkumu účastní, ve vztahu k výsledkům, které výzkumník produkuje a lidské komunitě obecně. Podceňování nastolených otázek v praxi může vést ke konfrontaci s takovými komplikovanými jevy jako je politizování vědeckého výzkumu, politicko-ekonomické tlaky na zaměření výzkumu a podobu výzkumných otázek, na volbu metod a způsoby prezentování výsledků vědecké práce.
Abstract (in English)
The authors deal with ethic problems in qualitative research. They argue that ethic dimension in research in the field of human sciences is constantly marginalized. The problem is demonstrated on the examples of relationship between researcher and his participant, between researcher and donators, and as well as between researcher and society. The argumentation is focused on responsibility of researchers. The results of underestimation of ethic issues in research could lead to politicalization of scientific research, to political and economic influence on research orientation, to the way how the research question is raised, to choice of research methods, etc.
Links
AV0Z7025918, plan (intention)Name: Základní výzkum v oblasti psychologie na mezioborovém základě, zejména v psychologii osobnosti, obecné psychologii a psychologii zdraví
PrintDisplayed: 21/1/2022 13:14