Informační systém MU
BIRDSALL, David J., Josef NOVOSAD, Alexandra M. Z. SLAWIN a J. Derek WOOLLINS. Synthesis and crystal structures of tellurium complexes containing imidodiphosphinate ligands. J. Chem. Soc., Dalton Trans. Velká Británie: Royal Society of Chemistry, 2000, roč. 2000, č. 4, s. 435-439. ISSN 0300-9246.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Synthesis and crystal structures of tellurium complexes containing imidodiphosphinate ligands
Autoři BIRDSALL, David J., Josef NOVOSAD, Alexandra M. Z. SLAWIN a J. Derek WOOLLINS.
Vydání J. Chem. Soc., Dalton Trans. Velká Británie, Royal Society of Chemistry, 2000, 0300-9246.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 10402 Inorganic and nuclear chemistry
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Impakt faktor Impact factor: 2.310 v roce 1999
Kód RIV RIV/00216224:14310/00:00002969
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova anglicky MOLECULAR-STRUCTURE; PD
Štítky MOLECULAR-STRUCTURE, PD
Změnil Změnil: doc. RNDr. Josef Novosad, CSc., učo 2768. Změněno: 26. 2. 2001 12:52.
Anotace
The synthesis of TeL2 complexes for a variety of imidophosphinate ligands [R-2(E)PNP(E)R-2'](-) (E = S or Se) is described. The crystal structures of ve examples are reported. Generally the complexes adopt square planar geometries but in one case [R = Et, R' = OPh] two-coordinate geometry is observed. It appears that electronic effects are more important in controlling geometry than steric effects. Two examples of five-coordinate TeL(C6H4OCH3)Cl-2 complexes have also been prepared and structurally characterised.
Návaznosti
MSM 143100011, záměrNázev: Struktura a vazebné poměry, vlastnosti a analýza syntetických a přírodních molekulových ansamblů
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Struktura a vazebné poměry, vlastnosti a analýza syntetických a přírodních molekulových ansamblů
Zobrazeno: 29. 2. 2024 03:43