JEHLIČKA, Petr, Jiří TOMEŠ a Petr DANĚK. Stát, prostor, politika. Vybrané otázky politické geografie. Praha: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2000. 276 s. ISBN 80-238-5566-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Stát, prostor, politika. Vybrané otázky politické geografie.
Název anglicky State, space, politics. Selected issues of political geography.
Autoři JEHLIČKA, Petr, Jiří TOMEŠ a Petr DANĚK.
Vydání Praha, 276 s. 2000.
Nakladatel Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 50601 Political science
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14310/00:00003545
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
ISBN 80-238-5566-2
Klíčová slova anglicky political geography; state; uneven development; globalization; geopolitics; environment; political conflict; space
Štítky environment, geopolitics, globalization, political conflict, political geography, space, state, uneven development
Změnil Změnil: RNDr. Petr Daněk, Ph.D., učo 849. Změněno: 26. 2. 2001 18:17.
Anotace
Editovaný sborník příspěvků deseti autorů: Petr Daněk: Nerovnoměrný rozvoj světa: kolonialismus, neokolonialismus a diskurz rozvoje. Luděk Sýkora: Globalizace a její společenské a geografické důsledky. Petr Jehlička: Mezinárodní politika životního prostředí: konflikt mezi integrálním ekosystémem a fragmentárním systémem států? Petr Halaxa: Zahraniční pomoc ve vztazích vyspělých a rozvojových zemí. Eva Reinöhlová: Zemědělství rozvojových zemí: industrializace versus udržitelnost? Jiří Tomeš: Geopolitika: nástroj a proces politické organizace prostoru. Jiří Šedivý: Válka: rámec pro analýzu. Petr Pavlík: Integrační procesy ve světě. Jan Svatoň: Stát a formy státoprávního uspořádání. Tomáš Kostelecký: Volební systémy a politický konflikt v prostoru.
Anotace anglicky
The book presents contributions to the political-geographical issues from ten authors: Petr Daněk: Uneven development: colonialism, neo-colonialism and the discourse of development. Luděk Sýkora: Globalization and its social and geographical consequences. Petr Jehlička: International politics of environment: conflict between integral ecosystem and fragmented system of the nation-states? Petr Halaxa: Foreign aid in the relations of the developed and developing countries. Eva Reinöhlová: Agriculture of the developing countries: industrialization versus susteinability? Jiří Tomeš: Geopolitics: device and process of the political organization of space. Jiří Šedivý: War: a framework for analysis. Petr Pavlík: Integration processes in contemporary world. Jan Svatoň: State and the forms of state organization. Tomáš Kostelecký: Electoral systems and the political conflict in space.
Návaznosti
GA407/98/0928, projekt VaVNázev: Politická geografie světa-teorie a výsledky politické diferenciace společnosti a světa
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
VytisknoutZobrazeno: 29. 11. 2021 07:44