Informační systém MU
KOLÁŘOVÁ, Ivana. Některé typy otázek se slovem myslet a funkce tohoto slova v nich. In Sborník prací Fiozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě. 1. vyd. Opava: Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě, Ústav bohemistiky a knihovnictví, 2001. s. 167-176. Řada jazykovědná - D1. ISBN 80-7248-102-9.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Některé typy otázek se slovem myslet a funkce tohoto slova v nich
Název anglicky To Some Questions with the Word myslet (to think) and the meaning and function of this Word in these Questions
Autoři KOLÁŘOVÁ, Ivana.
Vydání 1. vyd. Opava, Sborník prací Fiozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě, s. 167-176, Řada jazykovědná - D1, 2001.
Nakladatel Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě, Ústav bohemistiky a knihovnictví
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 60200 6.2 Languages and Literature
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 80-7248-102-9
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: PhDr. Ivana Kolářová, CSc., učo 44114. Změněno: 5. 3. 2008 16:00.
Zobrazeno: 24. 1. 2020 16:24