LINKESCHOVÁ, Dana and Radek DOHNAL. Teorie řízení, vedení a řízení lidí ve stavebnictví (Management Theory). Brno: FAST VUT v Brně, Ústav stavební ekonomiky a řízení, 1999. 107 pp.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Teorie řízení, vedení a řízení lidí ve stavebnictví
Name (in English) Management Theory
Authors LINKESCHOVÁ, Dana and Radek DOHNAL.
Edition Brno, 107 pp. 1999.
Publisher FAST VUT v Brně, Ústav stavební ekonomiky a řízení
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Keywords in English leadership; management; strategy; motivation; organization; plaining
Tags leadership, management, motivation, organization, plaining, strategy
Changed by Changed by: PhDr. Dana Linkeschová, CSc., učo 61964. Changed: 13/7/2001 11:56.
Abstract
Vysokoškolská učebnice, která seznamuje studenty se základními otázkami práce s lidmi zejména ve stavební firmě a provádí je od nejobecnějších pojmů až k řešení konkrétních problémů manažerské práce a vytváření manažerských dovedností jako například definování úkolů, plánování, instruktáže, vyhodnocování, organizace a dalších.
Abstract (in English)
University textbook for introducting students for basic questions of management and leadership in the building company. It leads them from the generall topics too the solving concrete problems in manager work. Special focus is for growing leadership abilities for example task defining, plannig, briefing, controlling, organising and so one.
PrintDisplayed: 28/5/2023 18:35