ELIÁŠ, Marek, Lenka ZAJÍČKOVÁ, Vilma BURŠÍKOVÁ, Vít KUDRLE, Petr KLAPETEK and Jan JANČA. Preparation of enhanced CN-based hard coatings by PECVD. In Proceedings of 15th International Symposium on Plasma Chemistry. Orleans (France): GREMI, CNRS/University of Orleans, 2001. p. 1913-1918.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Preparation of enhanced CN-based hard coatings by PECVD
Authors ELIÁŠ, Marek (203 Czech Republic, guarantor), Lenka ZAJÍČKOVÁ (203 Czech Republic), Vilma BURŠÍKOVÁ (203 Czech Republic), Vít KUDRLE (203 Czech Republic), Petr KLAPETEK (203 Czech Republic) and Jan JANČA (203 Czech Republic).
Edition Orleans (France), Proceedings of 15th International Symposium on Plasma Chemistry, p. 1913-1918, 2001.
Publisher GREMI, CNRS/University of Orleans
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 10305 Fluids and plasma physics
Country of publisher France
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14330/01:00004334
Organization unit Faculty of Informatics
Tags International impact
Changed by Changed by: prof. Mgr. Vít Kudrle, Ph.D., učo 2560. Changed: 6. 6. 2008 13:34.
Abstract
Preparation of enhanced CN-based hard coatings by PECVD
Links
GP202/01/P106, research and development projectName: Studium plazmochemických procesů pomocí mikrovlnné a optické spektroskopie
Investor: Czech Science Foundation, Postdoctoral projects
ME 301, research and development projectName: Vývoj a průmyslová aplikace nových supertvrdých nanokrystalických kompozitních otěruvzdorných ochranných vrstev
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Programme KONTAKT (ME+MEB)
ME 367, research and development projectName: Výzkum a vývoj supertvrdých nanokrystalických kompositních materiálů
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Programme KONTAKT (ME+MEB)
MSM 143100003, plan (intention)Name: Studium plazmochemických reakcí v neizotermickém nízkoteplotním plazmatu a jeho interakcí s povrchem pevných látek
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Intents
OC 527.20, research and development projectName: Plazmochemické depozice a plazmochemické opracování povrchu pevných substrátů
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, COST
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
ispc01.zip   File version Kudrle, V. 10. 7. 2015

Rights

Right to read
 
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Petr Klapetek, Ph.D., učo 11111
  • a concrete person doc. Mgr. Lenka Zajíčková, Ph.D., učo 1414
  • a concrete person Mgr. Marek Eliáš, Ph.D., učo 16171
  • a concrete person doc. RNDr. Vilma Buršíková, Ph.D., učo 2418
  • a concrete person prof. Mgr. Vít Kudrle, Ph.D., učo 2560
  • a concrete person prof. RNDr. Jan Janča, DrSc., učo 29
Attributes
 
Print
Ask the author for author copy Displayed: 24. 7. 2021 13:16