SALAJKA, František. Pneumologie - Chronická obstrukční plicní nemoc. In Rukověť základů praktické interny. Brno: MU Brno, Kraví Hora, 2001. p. 131-133.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Pneumologie - Chronická obstrukční plicní nemoc
Authors SALAJKA, František.
Edition Brno, Rukověť základů praktické interny, p. 131-133, 2001.
Publisher MU Brno, Kraví Hora
Other information
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Medicine
Changed by Changed by: doc. MUDr. František Salajka, CSc., učo 2014. Changed: 12. 9. 2001 09:03.
PrintDisplayed: 5. 3. 2021 11:52