LEHÁR, Jan. Česká literatura od počátků k dnešku. 2., dopl. vyd. Praha: Lidové noviny, 2004. 1078 s. ISBN 80-7106-308-8.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Česká literatura od počátků k dnešku
Authors LEHÁR, Jan.
Edition 2., dopl. vyd. Praha, 1078 s. 2004.
Publisher Lidové noviny
Other information
ISBN 80-7106-308-8
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 3/12/2009 00:00.
PrintDisplayed: 21/8/2019 13:43