KUČERA, Igor. Řešené úlohy z bioenergetiky (Solved problems from bioenergetics). Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1985. 151 pp.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Řešené úlohy z bioenergetiky
Name (in English) Solved problems from bioenergetics
Authors KUČERA, Igor.
Edition Praha, 151 pp. 1985.
Publisher Státní pedagogické nakladatelství
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 10600 1.6 Biological sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Science
Keywords in English bioenergetics; thermodynamics
Tags bioenergetics, Thermodynamics
Changed by Changed by: prof. RNDr. Igor Kučera, DrSc., učo 911. Changed: 25/10/2001 11:47.
Abstract
Skriptum představuje sbírku 81 řešených úloh, které ukazují fyzikálně-chemickou analýzu reálných experimentálních dat z původní literatury.
Abstract (in English)
The textbook provides a colection of 81 solved examples that demonstrate a physicochemical analysis of real experimental data from the original literature.
PrintDisplayed: 11/5/2021 16:25