Informační systém MU
SMEJKAL, Miroslav. Systém a evoluce vyšších rostlin. In Fylogeneze, systém a biologie organismů. 1st ed. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1992. p. 205-349. ISBN 80-04-22815-1.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Systém a evoluce vyšších rostlin
Authors SMEJKAL, Miroslav.
Edition 1. vyd. Praha, Fylogeneze, systém a biologie organismů, p. 205-349, 1992.
Publisher Státní pedagogické nakladatelství
Other information
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
ISBN 80-04-22815-1
Changed by Changed by: doc. RNDr. Marie Dvořáková, CSc., učo 2130. Changed: 30/10/2001 10:43.
Displayed: 22/1/2021 11:05