Informační systém MU
ŠTYS, Pavel. Zákonitosti evoluce organismů. In Fylogeneze, systém a biologie organismů. 1st ed. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1992. p. 643-689. ISBN 80-04-22815-1.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Zákonitosti evoluce organismů
Authors ŠTYS, Pavel.
Edition 1. vyd. Praha, Fylogeneze, systém a biologie organismů, p. 643-689, 1992.
Publisher Státní pedagogické nakladatelství
Other information
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
ISBN 80-04-22815-1
Changed by Changed by: doc. RNDr. Marie Dvořáková, CSc., učo 2130. Changed: 30. 10. 2001 10:54.
Displayed: 28. 2. 2021 11:38