NYKODÝM, Jiří and Vladislav MUŽÍK. Úroveň koordinace - základní předpoklad pro utváření pohybových dovedností (The Level of Neuro-Muscular Coordination - Basic Condition for the Development of Motor Skills). In Role tělesné výchovy a sportu v transformujících se zemích středoevropského regionu. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2001. p. 63-65. ISBN 80-210-2712-6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Úroveň koordinace - základní předpoklad pro utváření pohybových dovedností
Name (in English) The Level of Neuro-Muscular Coordination - Basic Condition for the Development of Motor Skills
Authors NYKODÝM, Jiří (203 Czech Republic, guarantor) and Vladislav MUŽÍK (203 Czech Republic).
Edition Brno, Role tělesné výchovy a sportu v transformujících se zemích středoevropského regionu, p. 63-65, 2001.
Publisher Pedagogická fakulta MU
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study Sport and leisure time activities
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14510/01:00021129
Organization unit Faculty of Sports Studies
ISBN 80-210-2712-6
Keywords in English Neuro-Muscular Coordination; Motor Skills
Tags Motor Skills, Neuro-Muscular Coordination
Changed by Changed by: Dana Nesnídalová, učo 831. Changed: 10/6/2009 11:32.
Abstract
Cílem této práce bylo rozšířit informace o výuce tělesné výchovy dětí mladšího školního věku, zejména vliv netradičních (experimentální, alternativní) pohybových aktivit na rozvoj koordinačních schopností. Tato práce dále zkoumá vliv těchto aktivit na proces motorického učení v bruslení. Podle současných teorií motorického učení jsou to zejména individuální předpoklady a úroveň koordinačních schopností, které hrají hlavní roli v procesu učení. Výzkum ukazuje, že netradiční (experimentální, alternativní) přípravné pohybové aktivity pomáhají zlepšit dětskou nervosvalovou koordinaci a zrychlit celý proces učení. Výsledkem těchto zjištění je doporučení, aby netradiční (experimentální, alternativní) pohybová cvičení byla zpracována do speciálního programu, který by byl zahrnut v tělesné výchově dětí mladšího školního věku. Tato pohybová cvičení jsou zaměřena na zlepšení koordinačních schopností., které by měly zlepšit a zrychlit proces motorického učení a zvládnutí různorodých pohybových dovedností.
Abstract (in English)
The main goal of this thesis is to enlarge the amount of information about physical education of younger school children: especially , about the influence which experimental motoric activities have on the development of pupils coordination skills. Furthermore, the thesis also explores the influence these activities impose on the motoric learning process. Particularly, this thesis deals with the process of learning of skating. According to contemporary theories of motoric learning, it is fair to say that it is individual's personal level of coordination skills that plays the crucial role in the learning process. The survey conducted for this thesis indicates that experimental preparatory movement activities help to improve pupils neuromuscular coordination and accelerate the whole learning process. As a result of these findings, it can be recommended that the experimental motoric preparatory exercises are made into a special motoric program which would be included in physical education of younger school children. These preparatory motoric exercises are aimed to improve coordination skills. This should accelerate and enhance the process of motoric learning and acquiring of various motoric skills.
Links
RS99003, research and development projectName: Zdravotně orientovaná tělesná výchova pro 1. stupeň ZŠ II.
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, R&D Support, Ministry of Education
PrintDisplayed: 26/10/2020 21:05