HOLZBACHOVÁ, Ivana. Ernst Mach a vědecké poznání (Ernst Mach and the Scientific Knowledge). Brno: MU, 2001. 11 pp. SPFBU; B 48. ISBN 80-210-2622-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Ernst Mach a vědecké poznání
Name (in English) Ernst Mach and the Scientific Knowledge
Authors HOLZBACHOVÁ, Ivana.
Edition Brno, 11 pp. SPFBU; B 48, 2001.
Publisher MU
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 60300 6.3 Philosophy, Ethics and Religion
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 80-210-2622-7
Keywords in English History of Science; Philosophy of Science; Positivism; E. Mach
Tags E. Mach, History of Science, philosophy of science, positivism
Changed by Changed by: doc. PhDr. Ivana Holzbachová, CSc., učo 2458. Changed: 16. 11. 2001 12:12.
Abstract
Poznání podle Macha vychází z biologických potřeb člověka. Vědecké poznání vychází z běžného myšlení, je pouze metodičtětší a kritičtější. Mach sleduje mechanismus vývoje myšlení a zdůrazňuje pojmy, které však chápe jako provizorní. Obrací se proti hypostazování pojmů v metafyzické entity.
Abstract (in English)
The knowledge issues - so Mach - from the biological needs of man. The scientific knowledge rises from the common one, it is only more methodical and critical. Mach follows the mechanism of the thought development and he puts the great emphasis on the concept which is understood as provisional. He turns angainst the hypostatization of the concept to the metaphysical entities.
PrintDisplayed: 7. 6. 2023 00:37