RADOVÁ, Irena. Literarische Vorbilder von Valerius Flaccus (Literary inspiration of Vlaerius Flaccus). In SPFFBU. 6-7. Brno: Masarykova Univerzita, 2001. p. 263-267.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Literarische Vorbilder von Valerius Flaccus
Name in Czech Literární vzory Valeria Flakka
Name (in English) Literary inspiration of Vlaerius Flaccus
Authors RADOVÁ, Irena (203 Czech Republic, guarantor).
Edition 6-7. Brno, SPFFBU, p. 263-267, 2001.
Publisher Masarykova Univerzita
Other information
Original language German
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study Literature, mass media, audio-visual activities
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Arts
Keywords in English Valerius Flaccus; Argonautica; epic poetry; roman literature; literary inspiration
Tags Argonautica, epic poetry, literary inspiration, Roman Literature, Valerius Flaccus
Changed by Changed by: doc. Mgr. Irena Radová, Ph.D., učo 9402. Changed: 27/4/2006 12:39.
Abstract
Die Studie behandelt ausgewählte literarische Vorbilder von Valerius Flaccus, römischem Autor der Flavierzeit. Es wird dabei gezeigt, in wie viel selbständig der römische Poet schaffen konnte und in wie viel seine Verse Produkt der literarischen Tradition sind. Die Modelsituation ist Argonautica V, 378-384.
Abstract (in Czech)
Článek pojednává o vybraných literárních vzorech Valeria Flakka, římského epického autora flaviovské doby. Je přitom ukázáno, nakolik římský básník dokázal tvořit samostatně a nakolik jsou jeho verše plodem literární tradice. Modelovou situací je scéna z páté knihy, verše 378-384.
Abstract (in English)
The article treats a part of literary inspiration of Valerius Flaccus, roman epic author of Favian times. It shows, how independent the poet was in his work and how much of his verses is the product of literary tradition. The model situation is: Argonautica, V, 378-384.
Links
1N04098, research and development projectName: Elektronické databáze ke studiu a výzkumu řeckých a latinských autorů textů starověku a středověku a raného novověku
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, R&D Information Infrastructure (National Research Programme)
PrintDisplayed: 5/12/2021 03:05