PÁNEK, Petr. Úvod do fyzikálních měření. Brno: skripta PřF MU, 2001.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Úvod do fyzikálních měření
Authors PÁNEK, Petr.
Edition Brno, 2001.
Publisher skripta PřF MU
Other information
Type of outcome Book on a specialized topic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Science
Changed by Changed by: doc. RNDr. Zdeněk Bochníček, Dr., učo 438. Changed: 4/12/2001 16:45.
PrintDisplayed: 6/2/2023 08:09