RADOVÁ, Irena. Nepoetická poezie? (Non-poetic poetry?). In Vademecum Graeco-Latinum Brunense. Brno: Ústav klasických studií FF MU, 2001. p. 63-71.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Nepoetická poezie?
Name in Czech Nepoetická poezie?
Name (in English) Non-poetic poetry?
Authors RADOVÁ, Irena (203 Czech Republic, guarantor).
Edition Brno, Vademecum Graeco-Latinum Brunense, p. 63-71, 2001.
Publisher Ústav klasických studií FF MU
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study Literature, mass media, audio-visual activities
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Arts
Keywords in English Latin literature; cento; Ausonius
Tags Ausonius, cento, Latin literature
Changed by Changed by: doc. Mgr. Irena Radová, Ph.D., učo 9402. Changed: 27/4/2006 12:47.
Abstract
Článek pojednává o hravých formách pozdně antické poezie (figurální poezie) a o latinské centonární poezii. Pravdila stanovená pro centonární poezii jsou demonstrována na Ausoniově skladbě Cento nuptialis.
Abstract (in English)
The article deals with playful poetic forms of late antiquity (grid-verses) and about latin cento-poetry. The rules set for centos are demonstrated on Ausonius`opus Cento Nuptialis.
Links
1N04098, research and development projectName: Elektronické databáze ke studiu a výzkumu řeckých a latinských autorů textů starověku a středověku a raného novověku
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, R&D Information Infrastructure (National Research Programme)
PrintDisplayed: 25/1/2021 21:21