REKTOŘÍK, Jaroslav. Aktuální problémy legislativy organizací neziskového nestátního sektoru v ČR (Current Problems of Czech Non-profit Law). In Ekonomika neziskového sektoru a rozvoj regionu. 1st ed. Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Pukyně Ústí nad Labem, 2001, p. 91-96. Sborník z mezinárodní konference k VZ 135 10006. ISBN 80-7044-345-6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Aktuální problémy legislativy organizací neziskového nestátního sektoru v ČR
Name (in English) Current Problems of Czech Non-profit Law
Authors REKTOŘÍK, Jaroslav.
Edition 1. vyd. Ústí nad Labem, Ekonomika neziskového sektoru a rozvoj regionu, p. 91-96, Sborník z mezinárodní konference k VZ 135 10006, 2001.
Publisher Univerzita J.E. Pukyně Ústí nad Labem
Other information
Type of outcome Proceedings paper
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Economics and Administration
ISBN 80-7044-345-6
Keywords in English Quality; cic society; non-profit organizations; Law
Tags cic society, Law, non-profit organizations, Quality
Changed by Changed by: Ing. Dagmar Špalková, Ph.D., učo 8103. Changed: 26/4/2002 07:45.
Abstract
Kvalita občanské společnosti je dána také kvalitou legislativy, na základě které fungují NNO. Ta není v ČR zatím dostatečně dořešena. O tom byl příspěvek i diskuse k němu.
Abstract (in English)
Quality of the civic society is determined by several factors. one of them is the quality of legislation determining conditions of behaviour of the non-profit organizations.
PrintDisplayed: 22/7/2024 21:37