CS

Stop flow - anestezie a monitorování

GARAJOVÁ, Barbora, Ivo TRUBÁK, Ivan ČUNDRLE, Jiří MACH and Ivo HANKE. Stop flow - anestezie a monitorování (Stop flow - anesthesia and monitoring). Anesteziologie a neodkladná péče, Praha: ČLS J.E.Purkyně, 2001, vol. 2001, No 5, p. 223-225. ISSN 0862-4968.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Stop flow - anestezie a monitorování
Name (in English) Stop flow - anesthesia and monitoring
Authors GARAJOVÁ, Barbora, Ivo TRUBÁK, Ivan ČUNDRLE, Jiří MACH and Ivo HANKE.
Edition Anesteziologie a neodkladná péče, Praha, ČLS J.E.Purkyně, 2001, 0862-4968.
Other information
Type of outcome article in a journal
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Medicine
Keywords in English regional chemotherapy - haemodynamic changes
Changed by Changed by: MUDr. Ivo Hanke, Ph.D., učo 852. Changed: 9/1/2002 11:51.
Abstract
Stop flow je zvláštní druh regionální chemoterapie, při které dochází k aplikaci cytostatika cestou centrálního venozního katetru do izolované hrudní cirkulace a současně dochází k uzavření velkého krevního oběhu. Autoři zkoumali vliv těchto změn na hemodynamiku a nutnost její korekce
Abstract (in English)
Stop flow is a special type of the regional chemotherapy. During this chemotherapie the cytostatic drug is administered into the isolated thoracic circulation by the pathway of the central venous catheter, and at the same time the major blood circulation is closed. Authors have done research on the infuence of this changes on the haemodymanics and necessity of theirs correction.
PrintDisplayed: 23/3/2019 22:02

Other applications