VONKOVÁ, Erika. Pluralismus versus tolerance aneb inspirace helénské. In Perspektivy občanské společnosti v integrující se Evropě. První. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2001. p. 170-173. Sborník prací PdF MU, Řada evropských studií č.2. ISBN 80-210-2746-0.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Pluralismus versus tolerance aneb inspirace helénské
Authors VONKOVÁ, Erika.
Edition První. Brno, Perspektivy občanské společnosti v integrující se Evropě, p. 170-173, Sborník prací PdF MU, Řada evropských studií č.2, 2001.
Publisher Masarykova univerzita Brno
Other information
Type of outcome Proceedings paper
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Education
ISBN 80-210-2746-0
Changed by Changed by: PhDr. Mgr. Erika Vonková, učo 1635. Changed: 17/3/2003 15:04.
PrintDisplayed: 8/2/2023 23:39