SPOUSTA, Vladimír. Krása, umění a výchova. 1. vyd. 1995, 1. dotisk 1996. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1995. 130 s. Spisy Pedagogické fak. Masarykovy univ., sv. 62. ISBN 80-210-1196-3.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Krása, umění a výchova
Název anglicky Beauty, art and education
Autoři SPOUSTA, Vladimír.
Vydání 1. vyd. 1995, 1. dotisk 1996. Brno, 130 s. Spisy Pedagogické fak. Masarykovy univ., sv. 62, 1995.
Nakladatel Masarykova univerzita v Brně
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor Umění, architektura, kulturní dědictví
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
ISBN 80-210-1196-3
Klíčová slova anglicky beauty; art; education; aesthetic education; values; norms; ideals; noetic values; ethical values; aesthetic values; value system; value orientation; perception of the work of art; experience of the work of art; comprehension of the work of art; evaluation of the work of art; personal functions of art; social functions of art; kitsch as pseudo-art; teacher specializing in art education; personal characteristics of the teacher
Štítky aesthetic education, aesthetic values, art, beauty, Education, ethical values, ideals, kitsch as pseudo-art, noetic values, norms, personal functions of art, social functions of art, value orientation, value system, values
Změnil Změnil: doc. PhDr. Vladimír Spousta, CSc., učo 36642. Změněno: 16. 5. 2002 14:23.
Anotace
Syntetická monografie se zabývá podstatou krásy, jejím vztahem k výchově a podrobně zkoumá význam umění v životě jedince i společnosti a klasifikuje personální a sociální funkce umění. Pojednává tyto problémové okruhy: vědomí souvislostí a mnohorozměrnosti, hodnoty, normy a ideály, hodnoty estetické a etické, hodnotový systém, estetická výchova a estetická pedagogika, recepce a hodnocení uměleckého díla, Komenský a výchova uměním a otázky geneze, variability a symptomů kýče. Celá práce ústí v analýze osobnosti učitele uměnovýchovné specializace a zdůrazňuje syntetickou povahu učitelské profese, význam kvalitní přípravy učitelů a důležitost rozvoje kreativity jako její integrující složky.
VytisknoutZobrazeno: 28. 11. 2021 09:16