KATRŇÁK, Tomáš. Romantický rozum, racionální cit (Romantic reason, racional sentiment). Přítomnost. Praha: Martin Jan Stránský, 2002, vol. 2002, No 1, p. 27-29. ISSN 1211-3883.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Romantický rozum, racionální cit
Name (in English) Romantic reason, racional sentiment
Authors KATRŇÁK, Tomáš (203 Czech Republic, guarantor).
Edition Přítomnost, Praha, Martin Jan Stránský, 2002, 1211-3883.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50000 5. Social Sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14230/02:00005615
Organization unit Faculty of Social Studies
Keywords in English love; choice;
Tags choice, love
Changed by Changed by: prof. PhDr. Tomáš Katrňák, Ph.D., učo 7150. Changed: 2/4/2002 13:37.
Abstract
Článek se zabývá vztahem romantického citu a racionální volby při výběru partnera v moderní společnosti a ukazuje, že tyto dva prvky jsou v jedno svázané.
Abstract (in English)
The article deals with the relationship between romantic sentiment and rational choice of partners. It shows that these two characteristics are not mutually excluded.
Links
LN00A023, research and development projectName: Centrum výzkumu utváření osobnosti v etnických a sociálních kontextech
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Centre for the research of the formation of personality in ethnical and social contexts
PrintDisplayed: 5/12/2023 09:05