KOHOUTKOVÁ, Jana, Ivan BURIAN, Šárka OCELKOVÁ a Vladimír ŠMÍD. Koncepce informační infrastruktury výzkumu a vývoje. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2001. 116 s. MU - výzkumné zprávy.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Koncepce informační infrastruktury výzkumu a vývoje
Název anglicky Information Infrastructure of Research & Development
Autoři KOHOUTKOVÁ, Jana (203 Česká republika), Ivan BURIAN (203 Česká republika), Šárka OCELKOVÁ (203 Česká republika) a Vladimír ŠMÍD (203 Česká republika, garant).
Vydání Brno, 116 s. MU - výzkumné zprávy, 2001.
Nakladatel Masarykova univerzita v Brně
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Výzkumná zpráva
Obor 20200 2.2 Electrical engineering, Electronic engineering, Information engineering
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14330/01:00006079
Organizační jednotka Fakulta informatiky
Klíčová slova anglicky R&D information infrastructure; CRIS; data integration; functional integration; presentation integration
Štítky CRIS, data integration, functional integration, presentation integration, R&D information infrastructure
Změnil Změnil: RNDr. JUDr. Vladimír Šmíd, CSc., učo 1084. Změněno: 28. 9. 2004 08:01.
Anotace
Výzkumná zpráva obsahuje srovnávací analýzu současného stavu v ČR a EU a doporučení směrů dalšího vývoje pro ČR; přednostně se zaměřuje na specifikaci datového modelu a standardní nabídky služeb, jež by měl poskytovat národní IS VaV ČR. Zpráva je bezprostředně využitelná pro směrování dalšího vývoje existujících národních databází VaV zohledňujícího potřebu jejich integrace do provázaného a konzistentního celku jak na národní, tak na evropské úrovni. Má přímý vztah k aktualizaci a dopracování Národní vědní politiky (NVP) v části Infrastruktura výzkumu a vývoje. Může přispět i ke konkretizaci některých z principů vládního dokumentu Státní informační politika - cesta k informační společnosti za oblast výzkumu a vývoje, k formulaci koncepce rozvoje informační infrastruktury výzkumu a vývoje v ČR a k určení priorit a mantinelů veřejné podpory jejího budování v dalších letech.
Anotace anglicky
The research report contains a comparative analysis of current state of the R&D information support in the Czech Republic and the EU, and recommendations of directions for further development in the CR. The primary focus is laid on the specification of the data model and standard offer of services to be provided by the national CZ-CRIS. The report can be utilised in setting-up directions for further development of the existing national R&D databases (respecting the need for their integration into a cross-linked and consistent whole both at national and European levels). It is directly related to updating and finalising the document National Science Policy (in the part The Infrastructure for R&D), and may contribute both to the formulation of several principles in the governmental document State Information Policy - A Way to Information Society (in the R&D area), and to the formulation of the development strategy of the CZ R&D information infrastructure (including the specification of priorities and limits of the public support to this area in the forthcoming years).
Návaznosti
LS013244, projekt VaVNázev: Koncepce informační infrastruktury výzkumu a vývoje
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Koncepce informační infrastruktury Výzkumu a vývoje
MSM 143300004, záměrNázev: Digitální knihovny
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Digitální knihovny
VytisknoutZobrazeno: 29. 3. 2023 19:36