MRKÝVKA, Petr. Konstrukce daňového řádu v Polsku (Construction of Polish Tax Order). In Aproximace práva a ekonomická integrace v procesu přípravy ČR na vstup do EU. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, 2001, p. 130-139. ISBN 80-248-0069-1.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Konstrukce daňového řádu v Polsku
Name (in English) Construction of Polish Tax Order
Authors MRKÝVKA, Petr (203 Czech Republic, guarantor).
Edition 1. vyd. Ostrava, Aproximace práva a ekonomická integrace v procesu přípravy ČR na vstup do EU, p. 130-139, 2001.
Publisher Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14330/01:00005808
Organization unit Faculty of Informatics
ISBN 80-248-0069-1
Keywords in English Tax law ; Poland ; Tax administration ; Local finance
Tags Local finance, Poland, tax administration, Tax law
Changed by Changed by: Mgr. Marie Zejdová, učo 2159. Changed: 26/5/2004 13:10.
Abstract
Daňové právo v Polsku se řídí ve věcech správy daní a daňového řízení specifickým právním předpisem, kterým je daňový řád. Správa některých příjmů rozpočtů obcí je svěřena také místní samosprávě, přičemž daňový řád je pro ně důležitým nástroje k zajištění spravedlivého výkonu správy daně. Mnohá ustanovení polského daňového řádu jsou inspirující pro úvahy de lege ferenda v České republice.
Abstract (in English)
Talking about tax administration, polish tax law is regulated by a specific regulation - tax order. The administration of some community's incomes is administered by territorial self-government administration and tax order is important to guarantee fair tax administration. Many enactments in polish tax order are inspirating for thoughts de lege ferenda in the Czech Republic.
Links
IAA7166101, research and development projectName: Právní regulace financí a majetku územních samosprávných celků
Investor: Academy of Sciences of the Czech Republic, Legal regulation concerning finances and property of regional autonomous units
PrintDisplayed: 20/6/2024 17:02