Informační systém MU
ŽÍTEK, Vladimír. Metodologická východiska a omezení možnosti hodnocení efektivnosti APZ. In Teoretické a metodologické otázky analýz veřejných výdajových programů. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2002. s. 223-232. ISBN 80-2102816-5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Metodologická východiska a omezení možnosti hodnocení efektivnosti APZ
Název anglicky Methodological Bases and Limitation of the Possibility of Evaluating the Effectiveness of AEP
Autoři ŽÍTEK, Vladimír (203 Česká republika, garant).
Vydání 1. vydání. Brno, Teoretické a metodologické otázky analýz veřejných výdajových programů, s. 223-232, 2002.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14560/02:00006152
Organizační jednotka Ekonomicko-správní fakulta
ISBN 80-2102816-5
Klíčová slova anglicky active emloyment policy; effectiveness; program evaluating; unemployment; labour market
Štítky active emloyment policy, effectiveness, labour market, program evaluating, Unemployment
Změnil Změnil: doc. Ing. Vladimír Žítek, Ph.D., učo 8819. Změněno: 19. 6. 2002 11:44.
Anotace
Účelnost, účinnost a efektivnost aktivní politiky zaměstnanosti je nutné hodnotit především z pohledu počtu uchazečů zařazených zpět do pracovního procesu a snížení míry nezaměstnanosti. Na efektivnost lze pohlížet z několika hledisek na jejichž základě je možné rozlišit krátkodobou a dlouhodobou efektivnost. To vše však musí být provázáno s nutností řešit regionální rozdíly na trhu práce. Tyto regionální trhy je třeba analyzovat, neboť jen tak lze objektivně zhodnotit vhodnost a přínos jednotlivých nástrojů APZ.
Anotace anglicky
Effectiveness, efficiency and results of active policy of employment is necessary assess especially from look of a number of competitors returned back to procedure and decrease rate of unemployment.The effectiveness can be looked from several points of view. It is possible to distinguish short-term and long-term effectiveness. These approaches to effectiveness of ALMP must be interconnected with solving of regional differences on labour market. These regional markets must be analysed, because it is only the way as assess suitability and contribution of implements of AEP.
Návaznosti
MSM 145600001, záměrNázev: Faktory efektivnosti rozvoje regionů České republiky
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
Zobrazeno: 5. 4. 2020 03:30