ŽÍTEK, Vladimír. Metodologická východiska a omezení možnosti hodnocení efektivnosti APZ (Methodological Bases and Limitation of the Possibility of Evaluating the Effectiveness of AEP). In Teoretické a metodologické otázky analýz veřejných výdajových programů. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2002. p. 223-232. ISBN 80-2102816-5.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Metodologická východiska a omezení možnosti hodnocení efektivnosti APZ
Name (in English) Methodological Bases and Limitation of the Possibility of Evaluating the Effectiveness of AEP
Authors ŽÍTEK, Vladimír (203 Czech Republic, guarantor).
Edition 1. vydání. Brno, Teoretické a metodologické otázky analýz veřejných výdajových programů, p. 223-232, 2002.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14560/02:00006152
Organization unit Faculty of Economics and Administration
ISBN 80-2102816-5
Keywords in English active emloyment policy; effectiveness; program evaluating; unemployment; labour market
Tags active emloyment policy, effectiveness, labour market, program evaluating, Unemployment
Changed by Changed by: doc. Ing. Vladimír Žítek, Ph.D., učo 8819. Changed: 19/6/2002 11:44.
Abstract
Účelnost, účinnost a efektivnost aktivní politiky zaměstnanosti je nutné hodnotit především z pohledu počtu uchazečů zařazených zpět do pracovního procesu a snížení míry nezaměstnanosti. Na efektivnost lze pohlížet z několika hledisek na jejichž základě je možné rozlišit krátkodobou a dlouhodobou efektivnost. To vše však musí být provázáno s nutností řešit regionální rozdíly na trhu práce. Tyto regionální trhy je třeba analyzovat, neboť jen tak lze objektivně zhodnotit vhodnost a přínos jednotlivých nástrojů APZ.
Abstract (in English)
Effectiveness, efficiency and results of active policy of employment is necessary assess especially from look of a number of competitors returned back to procedure and decrease rate of unemployment.The effectiveness can be looked from several points of view. It is possible to distinguish short-term and long-term effectiveness. These approaches to effectiveness of ALMP must be interconnected with solving of regional differences on labour market. These regional markets must be analysed, because it is only the way as assess suitability and contribution of implements of AEP.
Links
MSM 145600001, plan (intention)Name: Faktory efektivnosti rozvoje regionů České republiky
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Intents
PrintDisplayed: 5/4/2020 15:57