Informační systém MU
KNOPOVÁ, Blanka, Blanka KNOPOVÁ and Jaroslav KOUTSKÝ. Písničko, pojďme si hrát! (Leťs go to play with a song together!). 1. vydání. Praha ALBRA: Alena Brajerová ALBRA Praha, 2002. 30 pp. Učebnice pro ZŠ. ISBN 80-86490-53-X.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Písničko, pojďme si hrát!
Name (in English) Leťs go to play with a song together!
Authors KNOPOVÁ, Blanka (203 Czech Republic), Blanka KNOPOVÁ (203 Czech Republic, guarantor) and Jaroslav KOUTSKÝ (203 Czech Republic).
Edition 1. vydání. Praha ALBRA, 30 pp. Učebnice pro ZŠ, 2002.
Publisher Alena Brajerová ALBRA Praha
Other information
Original language Czech
Type of outcome Textbook
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14410/02:00006192
Organization unit Faculty of Education
ISBN 80-86490-53-X
Keywords in English Song; Rhythm; Listening; Movement
Tags listening, movement, rhythm, Song
Tags Reviewed
Changed by Changed by: PhDr. Blanka Knopová, CSc., učo 1373. Changed: 30/3/2010 10:36.
Abstract
Učebnice hudební výchovy je určená pro žáky 2. třídy základní školy. Učivo je členěno do třiceti lekcí. S novým učivem se děti seznamují hravou formou - propojením činností vokálních, instrumentálních, poslechových a pohybových.
Abstract (in English)
Textbooks of music education is designed for students 2nd primary. Curriculum is divided into thirty lessons. With the new subject matter is children learn in a playful way - aligning vocal, instrumental, listening and movement.
Links
MSM 143300003, plan (intention)Name: Interakce člověka s počítačem, dialogové systémy a asistivní technologie
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Human-computer interaction, dialog systems and assistive technologies
Displayed: 25/5/2022 16:12