KALA, Zdeněk, Petr KYSELA, Martin ONDRÁK, Jindřich VOMELA, NEUMANOVÁ and SOUMAROVÁ. Klatskinův nádor - současný stav diagnostiky a léčby ve FN Brno (Klatskin Tumor - Recent State of Its Diagnostic and Therapy in Faculty Hospital Brno). Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie, Praha: ČLS JEP, 2002, vol. 56, No 4, p. 135-140. ISSN 1213-323X.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Klatskinův nádor - současný stav diagnostiky a léčby ve FN Brno
Name (in English) Klatskin Tumor - Recent State of Its Diagnostic and Therapy in Faculty Hospital Brno
Authors KALA, Zdeněk, Petr KYSELA, Martin ONDRÁK, Jindřich VOMELA, NEUMANOVÁ and SOUMAROVÁ.
Edition Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie, Praha, ČLS JEP, 2002, 1213-323X.
Other information
Type of outcome article in a journal
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Medicine
Keywords in English Klatskin tumor - Surgery - Brachytherapy
Changed by Changed by: MUDr. Mgr. Petr Kysela, Ph.D., učo 18004. Changed: 20/8/2002 20:55.
Abstract
Článek zhodnocuje způsob diagnostiky a léčby 12 pacientů s Klatskinovým tumorem léčených ve FN Brno a shrnuje problémy diagnostiky a léčby tohoto onemocnění.
Abstract (in English)
This article evaluates diagnostics and therapy of 12 patients treated in Faculty Hospital Brno and reveals problems in contemporary diagnostics and therapy of this disease.
PrintDisplayed: 30/3/2020 23:57