SEHNAL, Jiří and Jiří VYSLOUŽIL. Dějiny hudby na Moravě. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2001. Vlastivěda Moravská. Země a lid. Svazek 12. ISBN 80-7275-021-6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Dějiny hudby na Moravě
Authors SEHNAL, Jiří and Jiří VYSLOUŽIL.
Edition Vlastivěda Moravská. Země a lid. Svazek 12. 2001.
Publisher Muzejní a vlastivědná společnost v Brně
Other information
Type of outcome Book on a specialized topic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 80-7275-021-6
Changed by Changed by: Vlasta Taranzová, učo 1707. Changed: 10/11/2004 11:53.
PrintDisplayed: 23/1/2022 04:23