NYKODÝM, Jiří. Vliv specificky zaměřeného pohybového zatížení na pohybové učení v základním bruslení. In Pedagogická kinantropologie. Praha: Karolinum - Univerzita Karlova v Praze, 2001. p. 115-119. ISBN 80-246-0322-5.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Vliv specificky zaměřeného pohybového zatížení na pohybové učení v základním bruslení
Authors NYKODÝM, Jiří.
Edition Praha, Pedagogická kinantropologie, p. 115-119, 2001.
Publisher Karolinum - Univerzita Karlova v Praze
Other information
Type of outcome Proceedings paper
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Education
ISBN 80-246-0322-5
Changed by Changed by: doc. Mgr. Jiří Nykodým, Ph.D., učo 1070. Changed: 3/10/2002 17:11.
PrintDisplayed: 24/10/2020 06:05