REKTOŘÍK, Jaroslav, Bohuslav BINKA, Vladimír HYÁNEK, Ivan MALÝ, Jan ŠELEŠOVSKÝ, Simona ŠKARABELOVÁ, Jiří ŠPALEK, Dagmar ŠPALKOVÁ, Mirka WILDMANNOVÁ and Jiří WINKLER. Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru (The Economy and the Administration in a Public Sector). 1st ed. Praha: Ekopress, 2002, 268 pp. ISBN 80-86119-60-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru
Name (in English) The Economy and the Administration in a Public Sector
Authors REKTOŘÍK, Jaroslav (203 Czech Republic, guarantor), Bohuslav BINKA (203 Czech Republic), Vladimír HYÁNEK (203 Czech Republic), Ivan MALÝ (203 Czech Republic), Jan ŠELEŠOVSKÝ (203 Czech Republic), Simona ŠKARABELOVÁ (203 Czech Republic), Jiří ŠPALEK (203 Czech Republic), Dagmar ŠPALKOVÁ (203 Czech Republic), Mirka WILDMANNOVÁ (203 Czech Republic) and Jiří WINKLER (203 Czech Republic).
Edition 1. vyd. Praha, 268 pp. 2002.
Publisher Ekopress
Other information
Original language Czech
Type of outcome Textbook
Field of Study 50600 5.6 Political science
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14560/02:00006545
Organization unit Faculty of Economics and Administration
ISBN 80-86119-60-2
Keywords in English public sector; effectiveness; public goods; bureaucracy; administration; management; rational behavior
Tags administration, bureaucracy, effectiveness, management, public goods, public sector, rational behavior
Changed by Changed by: Ing. Naďa Voráčová, učo 62883. Changed: 27/5/2009 11:58.
Abstract
Publikace Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru je rozdělena do tří základních částí. V první části se čtenář seznámí s teoretickými koncepty fungování veřejného sektoru počínajíc teorií statků přes členění veřejného sektoru až po faktory efektivnosti veřejného sektoru a užitek veřejného sektoru. Druhá část publikace představuje souhrn nejdůležitějších nástrojů potřebných pro efektivní řízení všech odvětví veřejného sektoru a konečně část třetí se věnuje konkrétní analýze fungovaní veřejného sektoru v následujících oblastech: blok odvětví společenských potřeb, blok odvětví rozvoje člověka, blok odvětví poznání a informací, blok odvětví technické infrastruktury, blok odvětví privátních statků podporovaných z veřejných rozpočtů a blok existenčních jistot.
Abstract (in English)
Publication "The Economy and The Administration in a Public Sector" is devided into three basic sections. The first section deals with a problem of a theory of public good and a metodology of effectiveness in public sector (a theory of groups and organizations, a theory of public good) . The second section presents the most importante tools in management and administration of a non-market sphere and is closely linked into the last section, which is based on a six specific analyses of six parts of public sector.
Links
MSM 145600001, plan (intention)Name: Faktory efektivnosti rozvoje regionů České republiky
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Efficiency Factors of the Czech Republic's Regions
PrintDisplayed: 25/7/2024 14:38