Informační systém MU
SLANÝ, Antonín. Makroekonomická analýza a hospodářská politika (Macroeconomic Analysis and Economic Policy.). 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2003. 380 pp. EU 22. ISBN 80-7179-738-3.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Makroekonomická analýza a hospodářská politika
Name (in English) Macroeconomic Analysis and Economic Policy.
Authors SLANÝ, Antonín (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Praha, 380 pp. EU 22, 2003.
Publisher C. H. Beck
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14560/03:00007923
Organization unit Faculty of Economics and Administration
ISBN 80-7179-738-3
Keywords in English makroekonomická analýza; hospodářsko-politické rozhodování; hospodářská politika; teorie hospodářské politiky; makroekonomická hospodářská politika; mikroekonomická hospodářská politika; vývoj praktické hospodářské politiky; transformace ekonomiky.
Tags hospodářsko-politické rozhodování, hospodářská politika, makroekonomická analýza, makroekonomická hospodářská politika, mikroekonomická hospodářská politika, teorie hospodářské politiky, transformace ekonomiky., vývoj praktické hospodářské politiky
Changed by Changed by: prof. Ing. Antonín Slaný, CSc., učo 284. Changed: 31/10/2011 11:15.
Abstract
Monografie podává ucelený pohled na základní teoretické a praktické otázky hospodářské politiky. Východiskem je makroekonomická analýza která tvoří základ každého racionálního makroekonomického rozhodování. Poté následuje analýza a vysvětlení základních teoretických a praktických otázek hospodářské politiky a hospodářsko-politického rozhodování
Abstract (in English)
The monograph offers an overall view of basic theoretical and practical issues of economic policy. It starts with a macroeconomic analysis, which forms a basis of each rational macroeconomic decision-making. Then it analyses and explains principal theoretical and practical issues of economic policy and economic-political decision-making.
Links
GP402/01/P010, research and development projectName: Vliv institucionálních změn na měnovou politiku v ČR během procesu začleňování do struktur EU
Investor: Czech Science Foundation, Postdoctoral projects
Displayed: 26/9/2020 17:36