Informační systém MU
VILÍMOVÁ, Vlasta. Didaktika tělesné výchovy. 1. vyd. Brno: Paido, 2002. 103 s. Skriptum, edice pedagogické literatury. ISBN 80-7315-033-6.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Didaktika tělesné výchovy
Název anglicky Didactics of thephysical education
Autoři VILÍMOVÁ, Vlasta.
Vydání 1. vyd. Brno, 103 s. Skriptum, edice pedagogické literatury, 2002.
Nakladatel Paido
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor Sport a aktivity volného času
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Fakulta sportovních studií
ISBN 80-7315-033-6
Klíčová slova anglicky teacher; pupil; educccational of the process; the school physical education
Štítky educccational of the process, pupil, teacher, the school physical education
Změnil Změnila: doc. PhDr. Vlasta Vilímová, CSc., učo 2330. Změněno: 2. 12. 2002 12:27.
Anotace
Skriptum Didaktika tělesné výchovy se v úvodní části zabývá obecnými informacemi o didaktice školní tělesné výchovy.V dalších kapitolách jen předložen přehled organizačních forem, vyučovacích metod, které jsou důležité ve školní tělesné výchově, dále je pak ukázáno na zaměřenost a pedagogické schopnosti učitele, stejně tak i na žáka a jeho postavení ve výchovně vzdělávacím procesu.
Anotace anglicky
Skriptum Didactics of the physical education deals with common informations about didactics school physical education in introductory part. Summary of the organizational forms, taught methods, which are important in the school physical education are introduced in the other chaps. Next directivy and pedagogic teachers possibilities are shown, as well as on pupil and on his position in allowance educational of the process.
Zobrazeno: 21. 5. 2022 15:22