VILÍMOVÁ, Vlasta. Didaktika tělesné výchovy (Didactics of thephysical education). 1st ed. Brno: Paido, 2002. 103 pp. Skriptum, edice pedagogické literatury. ISBN 80-7315-033-6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Didaktika tělesné výchovy
Name (in English) Didactics of thephysical education
Authors VILÍMOVÁ, Vlasta.
Edition 1. vyd. Brno, 103 pp. Skriptum, edice pedagogické literatury, 2002.
Publisher Paido
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study Sport and leisure time activities
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Sports Studies
ISBN 80-7315-033-6
Keywords in English teacher; pupil; educccational of the process; the school physical education
Tags educccational of the process, pupil, teacher, the school physical education
Changed by Changed by: doc. PhDr. Vlasta Vilímová, CSc., učo 2330. Changed: 2/12/2002 12:27.
Abstract
Skriptum Didaktika tělesné výchovy se v úvodní části zabývá obecnými informacemi o didaktice školní tělesné výchovy.V dalších kapitolách jen předložen přehled organizačních forem, vyučovacích metod, které jsou důležité ve školní tělesné výchově, dále je pak ukázáno na zaměřenost a pedagogické schopnosti učitele, stejně tak i na žáka a jeho postavení ve výchovně vzdělávacím procesu.
Abstract (in English)
Skriptum Didactics of the physical education deals with common informations about didactics school physical education in introductory part. Summary of the organizational forms, taught methods, which are important in the school physical education are introduced in the other chaps. Next directivy and pedagogic teachers possibilities are shown, as well as on pupil and on his position in allowance educational of the process.
PrintDisplayed: 21/5/2022 14:24