Informační systém MU
BLAŽEJOVSKÝ, Jaromír. Normalizační film. Cinepur. Praha: Sdružení přátel Cinepuru, 2002, XI., č. 21, s. 6-11. ISSN 1213-516X.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Normalizační film
Název anglicky Cinema of normalization
Autoři BLAŽEJOVSKÝ, Jaromír (203 Česká republika, garant).
Vydání Cinepur, Praha, Sdružení přátel Cinepuru, 2002, 1213-516X.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor Písemnictví, masmedia, audiovize
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova anglicky Czechoslovak cinema; normalization; ideology
Štítky Czechoslovak cinema, ideology, Normalization
Změnil Změnil: PhDr. Jaromír Blažejovský, Ph.D., učo 5142. Změněno: 15. 6. 2007 22:17.
Anotace
Studie o normalizačním období v čs. kinematografii rozlišuje jeho etapy (konsolidace,ofenzívní normalizace, oživení, ústup normalizačního filmu, perestrojka)a ideologické pozice: mezi filmy normalizačního období byly filmy normalizační (z nichž zvláštní skupinu tvořily filmy normalizující), ale také filmy podvratné, neutrální a dozvuky 60. let.
Anotace anglicky
A study about the normalization time in Czechoslovak cinema distinguish its periods (the consolidation, the offensive normalization, the reviving, the recession of normalization cinema, perestroyka) and ideological positions: all films made during the normalization time are the films of the normalization period, but some of them were remains of the sixties, some were neutral, some acted offensively and a small group worked subversively.
Zobrazeno: 22. 7. 2024 22:32