NAVRÁTILOVÁ, Jarmila, Sabina ŠEVČÍKOVÁ, Bořivoj VOJTĚŠEK and Jan ŠMARDA. Studium nádorově supresivních účinků proteinu p53 na leukemické monoblasty BM2 (The study of tumor suppressive effects of p53 protein on leukemic monoblasts BM2). In VI. Pracovní setkání biochemiků a molekulárních biologů. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2002. p. 27. Sborník příspěvků. ISBN 80-210-2777-0.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Studium nádorově supresivních účinků proteinu p53 na leukemické monoblasty BM2
Name (in English) The study of tumor suppressive effects of p53 protein on leukemic monoblasts BM2
Authors NAVRÁTILOVÁ, Jarmila (203 Czech Republic), Sabina ŠEVČÍKOVÁ (203 Czech Republic), Bořivoj VOJTĚŠEK (203 Czech Republic) and Jan ŠMARDA (203 Czech Republic, guarantor).
Edition Brno, VI. Pracovní setkání biochemiků a molekulárních biologů, p. 27-27, Sborník příspěvků, 2002.
Publisher Masarykova univerzita v Brně
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 30200 3.2 Clinical medicine
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14310/02:00006923
Organization unit Faculty of Science
ISBN 80-210-2777-0
Keywords in English p53; BM2; monoblast; roscovitine
Tags BM2, monoblast, p53, roscovitine
Changed by Changed by: prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc., učo 1223. Changed: 11/12/2002 17:10.
Abstract
Při hledání podmínek suprese transformační funkce onkoproteinu v-Myb jsme vytvořili transgenní variantu linie BM2, která inducibilně exprimuje gen kódující lidský protein p53. Za standardních podmínek je funkce p53 jako aktivátoru transkripce potlačena a jeho koncentrace v buňce se udržuje na velmi nízké úrovni. Poškození DNA a jiné stresující podněty vedou ke stabilizaci p53 a aktivaci jeho transaktivační funkce. Hladina p53 v buňkách BM2p53 v rozmezí 24 hodin klesá na výchozí úroveň a to přes stálou přítomnost induktoru. Přechodné zvýšení množství proteinu p53 nemělo vliv na růstové vlastnosti a apoptózu buněk BM2p53. Stabilizace proteinu p53 působením roskovitinu a adriamycinu je provázena zvýšením molekulové hmotnosti p53 a vede k snížení viability buněk BM2p53.
Abstract (in English)
We created a transgenic variant of the BM2 cell line of v-myb-transformed monoblasts inducibly expressing human p53. Transcription activation function of p53 as well as its intracellular concentration is kept low under regular conditions. DNA damage or another stressing attack cause increase of p53 stability and activation of its capability to transactivate target genes. The level of p53 decreases in 24 hours to its original amount during 24 hours in BM2p53 cell in spite of continuous presence of inducer. The temporal increase of p53 level did not affect growth and/or apoptosis of BM2p53 cells. However, rosocovitine- or adriamycine-treatment increased stability of the p53 protein causing lower viability of BM2p53 cells. At the same time molecular weight of p53 increased.
Links
MSM 143100008, plan (intention)Name: Genomy a jejich funkce
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Genomes and their functions
PrintDisplayed: 26/9/2023 19:02