ŠEVČÍK, Aleš, Petr ČERVINEK a Martin ŠIŠKA. Tendence vývoje mezinárodního finančního systému. In Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Mena, bankovníctvo, finančné trhy. První. Bratislava: EKONÓM, 2002, s. 30-33. ISBN 80-225-1621-X.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Tendence vývoje mezinárodního finančního systému
Název anglicky Trends of international financial system development
Autoři ŠEVČÍK, Aleš (203 Česká republika, garant), Petr ČERVINEK (203 Česká republika) a Martin ŠIŠKA (703 Slovensko).
Vydání První. Bratislava, Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Mena, bankovníctvo, finančné trhy, s. 30-33, 2002.
Nakladatel EKONÓM
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14560/02:00007085
Organizační jednotka Ekonomicko-správní fakulta
ISBN 80-225-1621-X
Klíčová slova anglicky financial market; financial services; financial instruments; securitization; financial innovation; trends
Štítky financial innovation, Financial instruments, financial market, financial services, securitization, trends
Změnil Změnil: doc. Ing. Aleš Ševčík, CSc., učo 24447. Změněno: 19. 5. 2003 14:48.
Anotace
Systém finančných trhov a finančných služieb prechádza obdobím zmien. Nové finančné produkty a finančné služby veľmi rýchlo expandujú tak do objemu ako aj počtu druhov. Finančné trhy, ktoré mali tradične lokálny charakter sa rozširujú a stávajú sa z hľadiska rozsahu regionálnymi, národnými nebo medzinárodnými trhmi. Sekuritizácia aktív a ostatné nové nástroje a služby sú iba začiatkom nástupu finančných inovácií. Trend smerom k deregulácii finančného sektora uvolnil konkurenčné sily a inovácie. Banky a finančné spoločnosti , dealeri cenných papierov, fondy a inštitúcie vstupujú do intenzívneho boja o spotrebiteľa obchodu.
Anotace anglicky
The system of financial markets and financial service is undergoing a period of change. New financial instruments and financial services are expanding rapidly in both volume and variety. Financial markets that have traditionally been predominantly local in character are expanding to become regional, national and even international in scope. Asset securitizations and other new instruments and services are only the vanguard of a wave financial innovation. A trend toward deregulation of the financial sector has unleashed the forces of competition and innovation. Banks and financial companies, securities dealers, funds and institutions are locked in an intense struggle for the customers business.
Návaznosti
GA402/02/1408, projekt VaVNázev: Komparace vývoje finančních trhů v ČR a zemích EU
Investor: Grantová agentura ČR, Komparace vývoje finančních trhů v ČR a zemích EU
VytisknoutZobrazeno: 29. 5. 2024 13:19