KVĚTON, Petr and Helena KLIMUSOVÁ. Metodologické aspekty počítačové administrace psychodiagnostických metod (Methodological aspects of the computer administered psychological assessement methods). Československá psychologie. Praha: AV ČR, 2002, vol. 46, No 3, p. 251-264. ISSN 0009-062X.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Metodologické aspekty počítačové administrace psychodiagnostických metod
Name (in English) Methodological aspects of the computer administered psychological assessement methods
Authors KVĚTON, Petr (203 Czech Republic, guarantor) and Helena KLIMUSOVÁ (203 Czech Republic).
Edition Československá psychologie, Praha, AV ČR, 2002, 0009-062X.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Impact factor Impact factor: 0.190
RIV identification code RIV/00216224:14230/02:00007103
Organization unit Faculty of Social Studies
Keywords in English computer-based assessment; equivalency; computer anxiety; adaptive testing; Internet
Tags adaptive testing, computer anxiety, computer-based assessment, equivalency, internet
Changed by Changed by: PhDr. Petr Květon, Ph.D., učo 8622. Changed: 26/5/2003 10:11.
Abstract
Počítačová administrace nachází mnohá uplatnění v moderní psychodiagnostice. Jsou vyvíjeny komputerizované verze klasických psychodiagnostických metod, počítačová interview, počítačové adaptivní testy, a v poslední době i Internetově orientované testování. Charakter počítačové administrace, co se týče kvality zpracování designu testu, v mnoha případech ovlivňuje výkon osoby v testové situaci. Míra ovlivnění se mění dle typu testu. Nejvíce jsou ohroženy výkonové testy s rychlostní složkou, a také testy s vizuálně komplikovanými stimuly, které jsou náročné na percepci. Méně jsou ovlivněny dotazníkové metody. Subjektivně působícím faktorem v situaci počítačové administrace je počítačová anxieta.
Abstract (in English)
Today's psychodiagnostics has variety of usage for computer-based tests. Computerized versions of conventional paper-pencil tests, computer-based interview, computer adaptive tests and lately also Internet-oriented testing are being developed. Computer-based test administration and the quality of test design often affect performance of a test-taker. The level of influence depends on a test type; speeded clerical tests and tests containing visually complicated stimuli are affected to a large extent. Questionnaire-like tests are affected much less. The factor of computer anxiety is mentioned to subjectively influence persons in computer-based test situation.
Links
GA406/99/1052, research and development projectName: Psychometrická ekvivalence počítačové a klasické formy administrace psychodiagnostických metod
Investor: Czech Science Foundation, Standard Projects
PrintDisplayed: 23/4/2021 14:20