BELZ, Horst and Marco SIEGRIST. Klíčové kompetence a jejich rozvíjení :východiska, metody, cvičení a hry. Vyd. 1. Praha: Portál, 2001. 375 s. ISBN 80-7178-479-6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Klíčové kompetence a jejich rozvíjení :východiska, metody, cvičení a hry
Authors BELZ, Horst and Marco SIEGRIST.
Edition Vyd. 1. Praha, 375 s. 2001.
Publisher Portál
Other information
ISBN 80-7178-479-6
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 19/12/2009 00:00.
PrintDisplayed: 9/12/2022 17:31