ŠÍMA, Alexander and Milan SUK. Základy práva pro střední a vyšší odborné školy. 5. dopl. a přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2002. xxiii, 373. ISBN 8071796689.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Základy práva pro střední a vyšší odborné školy
Authors ŠÍMA, Alexander and Milan SUK.
Edition 5. dopl. a přeprac. vyd. Praha, xxiii, 373, 2002.
Publisher C.H. Beck
Other information
ISBN 8071796689
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 8. 8. 2022 13:02.
PrintDisplayed: 12. 8. 2022 01:36