PRŮCHA, Jan. Alternativní školy a inovace ve vzdělávání. Vyd. 1. Praha: Portál, 2001. 139 s. ISBN 80-7178-584-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Alternativní školy a inovace ve vzdělávání
Authors PRŮCHA, Jan.
Edition Vyd. 1. Praha, 139 s. 2001.
Publisher Portál
Other information
ISBN 80-7178-584-9
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 7. 12. 2009 00:00.
PrintDisplayed: 26. 11. 2020 07:52