CS

Česká světská píseň lidová : úvahy národopisné a hudební

HOSTINSKÝ, Otakar. Česká světská píseň lidová : úvahy národopisné a hudební. V Praze: nákladem F. Šimáčka, 1906. 98 s.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Česká světská píseň lidová : úvahy národopisné a hudební
Authors HOSTINSKÝ, Otakar.
Edition V Praze, 98 s. 1906.
Publisher nákladem F. Šimáčka
Other information
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 2/1/2003 23:44.
PrintDisplayed: 23/4/2019 14:55

Other applications