KYBAL, Vlastimil. M. Jan Hus : život a učení. D. II. Část 1, Učení. V Praze: nákladem Jana Laichtera, 1923. 466 s.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name M. Jan Hus : život a učení. D. II. Část 1, Učení
Authors KYBAL, Vlastimil.
Edition V Praze, 466 s. 1923.
Publisher nákladem Jana Laichtera
Other information
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 3/1/2003 01:23.
PrintDisplayed: 24/10/2021 09:09